יום רביעי, 5 באוקטובר 2011

שעבוד בנ"י במצרים

לתלמידיי שלום.

במהלך השיעורים הקרובים נעסוק בסוגיות ערכיות העולות מספר שמות.
בפעילות זו נתמודד עם משמעות המושג שעבוד והשלכותיו.

כתבו האם לדעתכם יש לנו זכות לשעבד בני אדם? נמקו.
מה אנו גוזלים מאותו אדם ששעבדנו, הסבירו?
האם ניתן להתמודד עם גידול דמוגרפי מבלי לשעבד? הציעו פתרונות.
כתבו פסקה עד עשר שורות והציעו פתרונות.

עבודה נעימה,
גאה בכם,
אורן.