יום רביעי, 14 בנובמבר 2012

תלונות... תלונות... תלונות...

לתלמידיי שלום.

בשיעורים הקודמים למדנו כי בנ"י מרבים להתלונן כלפי משה ואהרון על מצבם.

בבלוג זה נברר את המושג תלונה.


כתבו פיסקה בת 7 שורות לפחות האם לדעתכם תלונות הן כלי לגיטימי (מקובל)  ומוצדק בחברה?

מתי כן? ומתי לא? מה יקרה אם נבטל את הזכות להתלונן? האם יש להגביל את הזכות להתלונן? מדוע?

עבודה נעימה,
גאה בכם,
אורן.

יום רביעי, 31 באוקטובר 2012

דמותו של יהושע

לתלמידיי שלום,

בשיעורים האחרונים למדנו כיצד בנ"י משתלטים על חלקים מכנען בהנהגת יהושע.

יש הרואים את מנהיגותו של יהושע באופן ביקורתי וטוענים כי נכשל מס' פעמים, לעומתם יש הרואים בו מנהיג מעולה.
כתבו פסקה בת 7 שורות לפחות.
פרטו על דמותו של יהושע כפי שהיא נתפסת (לדעתכם) לאורך כל הפרקים שלמדנו (א', ב', ו', ט').
עליכם להשמש בדברי ביקורת חיובית ושלילית (שניים מכול סוג).עבודה נעימה,
גאה בכם,
אורן.

יום רביעי, 15 בפברואר 2012

אופיים של בנ"י

לתלמידיי שלום,

בשיעורים הקודמים למדנו, כי בנ"י מתלוננים בפני משה, אולם בסוף פרק י"ד הם מוצגים כמאמינים גדולים ולאחר מכן שוב מתלוננים, הפעם על מחסור במזון, פרק ט"ז.


האם לדעתכם, בנ"י עוברים תהליך של שינוי אמיתי בשמות י"ד? נמקו.
בצעו את המשימה על פי הכללית הבאים: 


א. כתבו פסקה בת שבע שורות לפחות.

ב. הקפידו על ניסוח תקין והתייחסו לחומר שלמדנו בכיתה (היעזרו במונחים הבאים: חשש, פחד, תלונות, חוסר אמונה, כוח צבאי מצרי,ישועת ה', תבוסת המצרים, זיכרון קצר וכפיות טובה).

ג. השתדלו לבסס תשובותיכם מהמקרא.

עבודה נעימה,
גאה בכם,
המורה אורן.