יום רביעי, 14 בדצמבר 2011

דמותו של משה

לתלמידיי שלום,
בשיעורים הקודמים, הבחנו כי דמותו של משה מורכבת. בשיעור זה נמשיך להעמיק בדמותו של משה ונלמד על התאמתו להנהגת בנ"י.

משה מסרב לשליחות ה' חמש פעמים.האם לדעתכם משה ראוי להנהגה לאור סרובו לבקשות השליחות? נמקו את תשובתכם.
כתבו פסקה בת שבע שורות לפחות, הקפידו על ניסוח תקין, השתדלו לבסס תשובותיכם מהמקרא.
עבודה נעימה,
גאה בכם,
אורן.

יום רביעי, 5 באוקטובר 2011

שעבוד בנ"י במצרים

לתלמידיי שלום.

במהלך השיעורים הקרובים נעסוק בסוגיות ערכיות העולות מספר שמות.
בפעילות זו נתמודד עם משמעות המושג שעבוד והשלכותיו.

כתבו האם לדעתכם יש לנו זכות לשעבד בני אדם? נמקו.
מה אנו גוזלים מאותו אדם ששעבדנו, הסבירו?
האם ניתן להתמודד עם גידול דמוגרפי מבלי לשעבד? הציעו פתרונות.
כתבו פסקה עד עשר שורות והציעו פתרונות.

עבודה נעימה,
גאה בכם,
אורן.