יום רביעי, 20 בנובמבר 2013
האם דוד ידע...

בשמ"ב ג' 31-21, למדנו שאבנר נרצח.

ניכר מהכתוב כי הרוצח הוא יואב בן צרויה (שר צבא דוד) ונשאלת השאלה, האם דוד מעורב?


בהנחה שדוד עומד למשפט בחשד לרצח.

כתבו כתב תביעה או כתב הגנה לבחירתכם (עשר שורות לפחות), וציינו:

כתב תביעה – בו אתם כותבים סעיפי אישום נגד דוד על מעורבותו וחלקו ברצח אבנר, נמקו.

כתב הגנה – בו אתם כותבים סעיפי הגנה להוכחת חפותו וניקיונו של דוד מרצח אבנר, נמקו.

בססו דבריכם מהקטע הנלמד (שמ"ב ג' 39-21).